تحقیق کلاسی مناسب برای رشته: مدیریت عنوان: اخلاق سازماني نوع فایل: word و pdf فهرست مطالب: دارد منبع: دارد تعداد صفحات:28   بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

تحقیق کلاسی مناسب برای رشته: کشاورزی عنوان: پرورش ميگو نوع فایل: word و pdf تعداد صفحات:17   بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

گزارش کارآموزی مناسب برای رشته:حقوق نوع فایل: word و pdf تعداد صفحات:94 بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

کارآموزی مناسب برای رشته:حسابداری محل کارآموزی: اداره مخابرات نوع فایل: word و pdf تعداد صفحات:27 بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

مناسب برای رشته:مدیریت یا اقتصاد عنوان: نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي نوع فایل: word و pdf فهرست مطالب: دارد تعداد صفحات:23 فهرست مطالب👇👇👇

خرید

تحقیق کلاسی مناسب برای رشته: کامپیوتر عنوان: تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها نوع فایل: word و pdf منبع: دارد فهرست مطالب: دارد تعداد صفحات:16  …

خرید

تحقیق کلاسی مناسب برای رشته: مدیریت عنوان: بازاریابی اجتماعی نوع فایل: word و pdf منبع: دارد فهرست مطالب: دارد تعداد صفحات:10 فهرست مطالب👇👇👇

خرید

تحقیق کلاسی درس پایگاه داده پیشرفته مناسب برای رشته: مهندسی نرم افزار عنوان: تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها نوع فایل: word و pdf منبع: دارد…

خرید