1131812

فعالیت های موسسه بانک دانش در رشته حسابداری

تیم حسابداری موسسه بانک دانش  توسط دانشجویان دکتری و نخبگان علمی دانشگاه های سراسری اداره شده و لذا کیفیت سفارشات در حد دانشگاه های مطرح کشور انجام می شود.

انجام کلیه مراحل نگارش پایان نامه طی یک الی چهار ماه صورت می گیرد.

البته این تیم افتخار این را دارد که در شرایط فورس ماژور سفارشات را در محدوده زمانی یک ماهه نیز به انجام برساند.

انجام پروپوزال و هر یک از فصول پایان نامه در بازه زمانی یک الی دو هفته قابل انجام است.

از انجایی که این تیم به جهت پایبندی به تعهدات خویش به صورت محدود سفارش می پذیرد لذا در ثبت سفارش خود تعلل نکنید و مطمئن باشید که بهترین تیم کشور را برای انجام سفارشات خود انتخاب کرده اید.

حوزه های فعالیت موسسه بانکی در رشته حسابداری:

پروژه های کاردانی

پروژه های کارشناسی

پروپوزال کارشناسی ارشد

پروپوزال دکتری

پایان نامه ارشد

پایان نامه دکتری

روش تحقیق

ترجمه متون تخصصی

فصول آماری پایان نامه

تحقیق های کلاسی مرتبط با حسابداری

نرم افزار تخصصی spss

نرم افزار تخصصی eviews