1253علوم سیاسی

علوم سیاسی یک علم است که در عرصه ملی و بین المللی دارای اهمیت فرمان است این علم هم اکنون در اکثر دانشگاههای دنیا تدریس و مورد پژوهش قرار گرفته و مورد بهره برداری مجریان دولتی و حتی غیر دولتی قرار دارد در ایران نیز تقریبا اکثر دانشگاههای دولتی و آزاد و پیام نور و غیره تدریس میشود و یکی از پرطرفداران رشته تحصیلی است چرا که هر فردی هر لحظه در  رسانه ها و جراید شاهد اتفاقات مختلف هستیم این رشته به گرایشهای مسایل ایران و روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای و سازمانهای بین المللی و . .. تقسیم شده است بنابراین موسسه بانک دانش  در جهت   تدوین پروپزال و پایانامه و کتابهای تخصصی و مقاله داخلی و بین المللی و  تهیه پوستر و پاورپینت همچنین تدوین طرحهای پژوهشی و علمی و نظری و برگزاری کارگاههای مقاله نویسی و پروپزال نویسی و غیره در خدمت دوستان هستیم جهت سفارش می توانید با شماره 09903636079 تماس گرفته و یا سفارش خود را در سایت ثبت کرده در اسرع وقت به سفارش شما رسیدگی خواهد شد