مبانی نظری اخلاق حرفه ای

الگوهای رفتاری در سطح نهادها و سازمان‌های اجتماعی، وحدت‌بخش جامعه می باشد . اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، مسئولیت و وظیفه  است. اخلاقی بودن درحرفه(شغل) حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است ( فرامرز قراملکی،1382)

اخلاق حرفه اي مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی مناسبمی باشد  که از سمت سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا بهترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد(آزاد،1373)

اخلاق حرفه ای تعاریف متعددی در تمامی جنبه ها دارد.  با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای تهیه مبانی نظری آن نیز دارای اهمیت بوده و بسیار پر کاربرد می باشد

با توجه به اهمیت این مسئله و زمانبر بودن   تهیه و نگارش مبانی نظری   تیم پژوهشی بانک دانش آماده­ ارائه مبانی نظری اخلاق حرفه ای به صورت کامل می باشد. شما دانشجویان عزیز می­ توانید جهت تهیه فایل کامل مبانی نظری اخلاق حرفه ای با شماره 09903636079 تماس حاصل فرمایید و یا سفارش خود را در سایت ثبت کنید. در اسرع وقت سفارش شما بررسی خواهد شد .