3136214934

مبانی نظری  اعتیاد به اینترنت

اینترنت از پیشرفته‌ترین دستاوردهای اخیر بشر است که شبکه گسترده و بی حدی و حصری از پیوندهای متعدد را در بر می‌گیرد. تاریخ ظهور آن به اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 باز می‌گردد. اینترنت به واسطه کارایی فراوان و جذابیت‌های منحصر به فرد (از قبیل پست الکترونیکی، اتاق‌های گفتگو و فضاهای مجازی با کاربران متعدد)، مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده و می‌کند . در ایران نیز بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار کاربران اینترنت هر روزه در حال افزایش است. آمارها حاکی از آن است که استفاده از اینترنت در نوجوانان و جوانان بیش از گروه‌های سنی دیگر رایج است .

   این ابزار نوین ارتباطی افزون بر جنبه‌های مثبت خود از قبیل آگاهی از آخرین رویدادهای جهان، دستیابی به نتایج پژوهش‌ها، امکان برقراری ارتباط در کوتاه‌ترین زمان، اثرات دیگری نیز به همراه دارد. با افزایش استفاده از اینترنت، روان شناسان نوع جدیدی از اعتیاد به نام اعتیاد اینترنتی یا اعتیاد مجازی معرفی کردند. در نظر گرفتن اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال، نخستین بار توسط گلدبرگ در سال 1995 مطرح شد و با تحقیقات یانگ در سال‌های بعد توجه بیشتری را به خود جلب کرد، به طوری که اعتیاد اینترنتی در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (1994) به عنوان یک اختلال معرفی و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. معروف‌ترین تعریف از آن، اعتیاد رفتاری یا غیر شیمیایی است که تعامل انسان-ماشین را در بر می‌گیرد. در آمارهای به دست آمده از کشورهای شرق، دانش آموزان تایوانی بین 19 تا 30 ساعت در هفته از اینترنت استفاده می‌کنند و 19/1 درصد جوانان چینی معتاد به اینترنت هستند .پژوهش‌های انجام شده در هنگ کنگ و کره،12/5 درصد جوانان را معتاد به اینترنت نشان داده‌اند. در پژوهش معیدفر و همکاران (1386) در مورد کاربران اینترنت 15 تا 25 ساله در تهران نشان داده شد 26/6 درصد از کاربران، اعتیاد عاطفی و 34/9 درصد، اعتیاد رفتاری و در مجموع 26/8 درصد کاربران، معتاد به اینترنت هستند. آقابابایی، جلیلی و باقری (1387) میزان گرایش جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت را 78/5 درصد و درگاهی و رضوی (1386) نیز 30 درصد کاربران جوان ایرانی را معتاد اینترنتی گزارش کرده‌اند. مطالعات مختلفی در زمینه اعتیاد به اینترنت با روی آوردهای گوناگون صورت پذیرفته است. دسته‌ای از این مطالعات به بررسی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی با این سازه پرداخته‌اند. به عنوان مثال، یانگ (2009) نشان داد که جنس در اعتیاد به اینترنت اثرگذار است. به اعتقاد وی زنان بیش از مردان به دنبال روابط دوستانه صمیمی در فضای مجازی هستند و ترجیح می‌دهند و محیط اینترنت بی نام باقی بمانند و هویتشان فاش نشود.

تیم پزوهشی بانک دانش امادگی ارائه مبانی نظری اعتیاد به اینترنت به صورت کامل دارد. شما دانشجویان عزیز  می­ توانید جهت تهیه فایل کامل مبانی نظری اعتیاد به اینترنت با شماره 09903636079 تماس حاصل فرمایید و یا سفارش خود را در سایت ثبت کنید .در اسرع وقت سفارش شما بررسی خواهد شد .