5709ab37f70d899bd3794356bcaad57a_XL

مبانی نظری جهت گیری مذهبی

طي ساليان زیادی تعدادی از  انديشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگي جوامع تلقي مي‌کردند، اما با گذشت زمان  مشخص شد که نه تنها مذهب  علت عقب‌ماندگي جوامع  نيست بلکه مي‌تواند عامل پيشرفت  و بهبود شرایط جوامع نيز باشد

جهت گیری مذهبی از دیدگاه برخی از محققان ، افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی، ضمن درون سازی ارزش های دینی، مذهب را به مثابۀ هدف در نظر می گیرند. در این جهت گیری، دین مستقل شده و به انگیزه برتر و بالاتر مبدل می گردد.
برای اشخاصی که دارای دینداری درونی  هستند نیازهای غیردینی آنها هر چه قدر هم دارای اهمیت  باشند ارزش نهایی  کمتری دارند. این  افراد سعی می کنند که  اینگونه نیاز ها را با باورها و تکالیف دینی خود، هماهنگ و مرتبط  سازند. معتقد بودن به یک مذهب ، فرد را برای پیروی کامل از آن بر می انگیزد. بنابراین، در ایمان درونی، ابعاد روحانی اولیه می شود و فرد تلاش می کند که جنبه های غیرالهی و سکولاری زندگی را با ایمان خود سازگار کند (گلمن، 2011).

با توجه به اهمیت  جهت گیری مذهبی در سال های اخیر این متغیر به بخشی از عنوان اصلی  پایان نامه های دانشگاهی اضافه گردیده و مورد اهمیت تعداد زیادی از دانشجویان قرار گرفته است . در هر پایان نامه اصلی ترین بخش مربوط به ارائه مبانی نظری متغیرهای هر موضوع می باشد .نگارش فصل دوم (مبانی نظری) پایان نامه در تمامی رشته ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، در بخش مبانی نظری مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش خود را مشخص نموده و با بهره‌گیری از آثار و نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتماً با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در چارچوب علمی می‌پردازید.

به همین دلیل تهیه و نگارش آن نیاز به  صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارد. از این رو تیم پژوهشی بانک دانش آماده­ ارائه مبانی نظری جهت گیری مذهبی به صورت کامل می باشد. شما دانشجویان عزیز می­ توانید جهت تهیه فایل کامل مبانی نظری جهت گیری مذهبی با شماره 09903636079 تماس حاصل فرمایید و یا سفارش خود را در سایت ثبت کنید. در اسرع وقت سفارش شما بررسی خواهد شد .