zanan-madan

 مهندسی معدن

مختصری از فعالیت های شرکت بانک دانش در رشته مهندسی معدن

نگارش پروپوزال و پایان نامه در کلیه گرایش ها

ارائه پاورپوینت مربوط به سمینار

تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی و روباز مانند معادن، تونل­ها، مغارها و … .

تحلیل پارامتری و تحلیل حساسیت فضاهای زیرزمینی و روباز.

تحلیل برگشتی فضاهای زیرزمینی و روباز.

تعیین سیستم نگهداری فضاهای زیرزمینی و روباز.

مدلسازی­های عددی با استفاده از نرم افزارهای مکانیک سنگی و ژئوتکنینکی.

طراحی معادن زیرزمینی و روباز.

ترجمه مقالات مربوط به این موضوعات.

و سایر موضوعات مربوط به معدن، مکانیک سنگ و ژئوتکنیک.