hhs2598

فعالیت های موسسه بانک دانش در رشته مهندسی مواد

 

همکاران ما در موسسه بانک دانش قادرند با ارائه ی موضوعات روز دنیا در تمام گرایش های این رشته دانشجویان عزیز را از مرحله ی اولیه طرح موضوع تا نگارش پروپوزال و تدوین پایان نامه راهنمایی نمایند.

همچنین دیگر فعالیت های این موسسه در رشته مهندسی مواد به شرح زیر می باشد:

انجام تحقیق ،سمینار و پروژه های کلاسی مهندسی مواد

انجام پروژه های دانشگاهی مهندسی مواد

انجام پروژه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد