پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

 

احساس تنهایی تجربه‌ای همگانی است و همه آدمیان صرف‌نظر از جنس، سن، استعداد، نژاد، مذهب و پایگاه اجتماعی اقتصادی در دوره‌ای از زندگی خود آن را تجربه می‌کنند. این احساس ممکن است در موارد گوناگونی از جمله از دست دادن یک رابطه صمیمانه، ورود به دانشگاه، سفر به یک کشور غریب، در مدرسه یا محل کارِ جدید، ایجاد شود. پپلا و پرلمن نظریه پردازان بزرگ این حوزه، احساس تنهایی را عدم هماهنگی میان سطحی از تماس اجتماعی که فرد، خواهان آن است با سطحی از تماس اجتماعی که در واقعیت برقرار کرده است، تعریف کرده‌اند.در مجموع این پرسشنامه برای یافتن راهی ، جهت حل مشکلات نوجوانان طرح شده است .

 

نویسندگان : راسل و پیلوا و کورتونا

قالب فایل: word

تعداد سؤالات پرسشنامه : 20

منابع : دارد

حجم فایل : 90 کیلوبایت

 

ضمنا روایی و پایایی پرسشنامه موجود می باشد

برای دریافت پرسشنامه با شماره تلفن 09903636079 تماس بگیرید 

نمونه سوال :

 

 

3