پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ریجیو

اطلاعات پرسشنامه :

 

نام نویسنده:

ریجیو

نام لاتین:

SSI

سال انتشار:

1989

توضیحات:

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که توسط ریجیو(1989) ساخته شد یک ابزار 90 ماده است که به عنوان یک خودگزارش کوتاه اما جامع برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی طرح شده است. برای نمره گذاری ماده ها از یک مقیاس پنج امتیازی به سبک لیکرت(1 تا 5 ) استفاده می شود. 6 مقیاس این پرسشنامه مهارتهای اجتماعی را در دو سطح هیجانی[1](بیانگری، حساسیت و کنترل) و اجتماعی(بیانگری، حساسیت و کنترل) اندازه می گیرند. این شش مقیاس عبارتند از : مقیاس بیانگری هیجانی[2]، مقیاس حساسیت هیجانی[3]، مقیاس کنترل هیجانی[4]، مقیاس بیانگری اجتماعی، مقیاس حساسیت اجتماعی، مقیاس کنترل اجتماعی.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: word

تعداد سؤالات پرسشنامه : 90

منابع : دارد

حجم فایل : 57KB

 

ضمنا روایی و پایایی پرسشنامه موجود می باشد

برای دریافت پرسشنامه با شماره تلفن 09903636079 تماس بگیرید 

نمونه سوال :

 

Untitled