پرسش نامه افسردگی بک (BDI)

 

پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد. 21 ماده این میزان در کل شامل 94 سوال، به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است.

 

تعداد سؤالات: 21 سؤال

نوع فایل : word,pdf,sav

تعداد فایل : 4

حجم مجموعه فایل ها: 1749 کیلو بایت

ضمنا  برای این پرسشنامه موارد زیر موجود می باشد :

 

آموزش و راهنمایی وارد کردن پرسشنامه در spss

تعاریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

مولفه و مدل پرسشنامه

تفسیر،کلید و تحلیل

روایی و پایایی

 

 

نمونه سوال :

 

2

 

برای دریافت پرسشنامه با شماره تلفن 09903636079 تماس بگیرید .