2017-1-4-19-17-0-213

سیاهه پنج عاملی سالمزیستی

سیاهه ی پنج عاملی سالم‌زیستی ابزاری با 95 گویه است که سالم‌زیستی را براساس الگوی خود تجزیه‌ناپدیر می‌سنجد.

این پرسشنامه برای هدف‌های روانسنجی و توسعه ی ابزار بیشتر استفاده شده است.

سایر مشخصات:

تعداد سوالات: 95

روایی و پایایی : دارد

نوع فایل: pdf,word

 

 جهت سفارش با شماره 09903636079 تماس حاصل فرمایید