مطالب توسط مدیر مسئول

آیا نمونه گیری هدفمند همان نمونه گیری در دسترس است؟

برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید تعریف مشخصی از نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری در دسترس ارائه کنیم. شما به عنوان یک پژوهشگر نمی توانید از هر روش نمونه گیری برای مطالعه خود استفاده کنید و کار صحیح این است که با توجه به نیاز خود، به دنبال روش مناسب باشید تا […]

حجم نمونه در پژوهش علی مقایسه ای

پژوهش علی-مقایسه ای به پژوهش هایی اطلاق می شود که شما به عنوان پژوهشگر با در نظر گرفتن متغیر وابسته، به بررسی و مطالعه علت های احتمالی وقوع این متغیر می پردازید. با توجه به این که پژوهش های علی مقایسه ای جایگاه حساسی از نظر نحوه به کارگیری دارند، تعیین حجم نمونه در این […]

حجم نمونه در پژوهش های همبستگی

در پژوهش های همبستگی که شما به عنوان پژوهشگر به دنبال محاسبه همبستگی میان متغیرها هستید، باید با استفاده از اصول مشخص بتوانید حجم نمونه را محاسبه کنید. به دلیل رایج بودن و امکان استفاده از جدول مورگان، تعیین حجم نمونه در پژوهش های همبستگی یکی از راحت ترین روش ها محسوب می شود. در […]

حجم نمونه در تحلیل مسیر

تحلیل مسیر یک حالت تعمیم یافته و کلی تر از رگرسیون چندگانه است. از این نظر تحلیل مسیر از رگرسیون کلی تر است که مدل های پیچیده تر را نیز می توان با استفاده از تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل کرد. حجم نمونه در تحلیل مسیر بستگی به تعداد پارامترها و متغیرهای مدل دارد و […]

حجم نمونه در معادلات ساختاری

بسیاری از پژوهشگران به اشتباه برای تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری به فرمول هایی مانند کوکران و یا جداولی مانند جدول مورگان رجوع می کنند. اولاً حداقل حجم نمونه در معادلات ساختاری 200 توصیه شده است و ثانیاً فرمول های رایج دیگر برای تعیین این حداقل حجم نمونه در معادلات ساختاری کاربرد ندارد. در […]

چگونه جامعه آماری پژوهش را تعیین کنیم؟

منظور از جامعه آماری پژوهش تمامی افراد، اشیاء و پدیده هایی را شامل می شود که شما به عنوان یک پژوهشگر می خواهید در مورد آن ها استدلال کنید و نتایج مطالعه خود را به همه آن ها تعمیم دهید. هر جامعه آماری پژوهش دارای یک یا چندین صفت است. مثلاً، در بررسی قد دانش […]

روش های محاسبه حجم نمونه

حجم نمونه در واقع بخشی از جامعه است که به منظور بررسی یک یا چند مشخصه در یک مطالعه انتخاب شده است. به عنوان یک مثال اگر دانشجویان دانشگاه تهران جامعه آماری شما باشد، دانشجویانی که قد آن ها بالای 190 سانتی متر است می تواند یک نمونه باشد و تعداد اعضای این نمونه را […]

انواع روش های نمونه گیری

نمونه گیری (Sampling) به معنای انتخاب تعدادی از اعضای جامعه بر پایه اصول و قواعد مشخصی می باشد. گاهی شما یک پارامتر از جامعه را نمی دانید و محاسبه آن در جامعه هزینه های زمانی و مالی زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت. به همین دلیل نمونه هایی را از این جامعه انتخاب […]

جامعه آماری در پژوهش های کیفی

پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که نتوانیم نتایج مربوط به آن را با استفاده از اعداد و ارقام ریاضی یا آماری ارائه کنیم و برای نشان دادن نتایج آن از تعاریف، نمادها، معانی یا توصیف ها استفاده کنیم. به بیان ساده تر پژوهش کیفی پژوهشی است که با کیفیت سر و کار داشته باشد. حال […]

نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال

پیشینه تحقیق در واقع خلاصه ای از تمامی مطالعات مهمی است که تا کنون در زمینه مورد نظر شما به انجام رسیده اند. در بخش پیشینه تحقیق شما باید در مورد نظریه ها و مدل های اصلی به کار برده شده در تحقیق و حتی کارهای پیشین بحث کنید. مهم ترین وظیفه شما در نوشتن […]