پایان نامه مقطع کارشناسی رشته برق

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: برق
عنوان:ساختار شبکه مخابرات
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحات:68

بخشی از فهرست مطالب👇👇👇

تحقیق کلاسی رشته مدیریت

تحقیق کلاسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: اخلاق سازماني
نوع فایل: word و pdf
فهرست مطالب: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:28

 

بخشی از مطالب👇👇👇

تحقیق کلاسی رشته کشاورزی

تحقیق کلاسی
مناسب برای رشته: کشاورزی
عنوان: پرورش ميگو
نوع فایل: word و pdf
تعداد صفحات:17

 

بخشی از مطالب👇👇👇

مقاله

مقاله
عنوان: عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای خدماتی
مناسب برای رشته : مدیریت (تمامی گرایش ها)
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:19

 

بخشی از مطالب👇👇👇

پایان نامه مقطع ارشد رشته حقوق

پایان نامه مقطع ارشد
مناسب برای رشته: حقوق
عنوان: حقوق محیط زیست
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:146

بخشی از فهرست مطالب👇👇👇

مبانی نظری معنای زندگی

مبانی نظری
موضوع: معنای زندگی
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 14

بخشی از مطالب👇👇👇

گزارش کارآموزی رشته حقوق

گزارش کارآموزی
مناسب برای رشته:حقوق
نوع فایل: word و pdf
تعداد صفحات:94

بخشی از مطالب👇👇👇

گزارش کارآموزی کارشناسی حسابداری

کارآموزی
مناسب برای رشته:حسابداری
محل کارآموزی: اداره مخابرات
نوع فایل: word و pdf
تعداد صفحات:27

بخشی از مطالب👇👇👇

پروپوزال روش تحقیق رشته روانشناسی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان:اثربخشی آموزشی جهت یابی جغرافیایی به شیوه ی فعال بر یادگیری و یاددهی دانش آموزان با اختلال جهت یابی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:13

بخشی از مطالب👇👇👇

تحقیق کلاسی

مناسب برای رشته:مدیریت یا اقتصاد
عنوان: نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي
نوع فایل: word و pdf
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحات:23

فهرست مطالب👇👇👇