روانشناسی ورزش

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: تربیت بدنی
عنوان: روانشناسی ورزش
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:76

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:50

سیر تکون اندیشه حاکمیت سیاسی پیامبر (ص) در مدینه با تاکید بر نزول آیات مدنی قرآن

پایان نامه مقطع ارشد
مناسب برای رشته: الهیات
عنوان: سیر تکون اندیشه حاکمیت سیاسی پیامبر ص در مدینه با تاکید بر نزول آیات مدنی قرآن
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:99

مصادیق حرز و موارد مشتبه با حرز در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مناسب برای رشته: حقوق
عنوان: مصادیق حرز و موارد مشتبه با حرز در قانون مجازات اسلامی
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:92

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان: بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:62

مبانی عدالت سازمانی و رابطه آن با متغیرهای رفتار سازمانی و عدالت سازمانی براساس آموزه های اسلامی

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: مبانی عدالت سازمانی و رابطه آن با متغیرهای رفتار سازمانی و عدالت سازمانی براساس آموزه های اسلامی
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:111

بررسی شیوه‌های تاریخ‌نگاری و ارزش ادبی در تاریخ بیهقی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مناسب برای رشته: ادبیات
عنوان: بررسی شیوه‌های تاریخ‌نگاری و ارزش ادبی در تاریخ بیهقی
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:158

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مناسب برای رشته: مدیریت بازرگانی
عنوان: بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:103

 

بخشی از مطالب👇👇👇

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن

پایان نامه
مناسب برای رشته: مدیریت و مهندسی صنایع
عنوان: ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:81

 

بخشی از مطالب👇👇👇

مصادیق جدید شرب خمر در فقه مذاهب و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه مقطع ارشد
مناسب برای رشته: حقوق
عنوان: مصادیق جدید شرب خمر در فقه مذاهب و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:114

 

بخشی از مطالب👇👇👇