پرسشنامه سرسختی تحصیلی

تعداد سوالات:18
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007
تعداد سوالات:24
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد

تأثیر نقاشی درمانی(نقاشی آزاد) بر کاهش اختلال های رفتاری کودکان ناشنوا

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:تأثیر نقاشی درمانی(نقاشی آزاد) بر کاهش اختلال¬های رفتاری کودکان ناشنوا
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

پرسشنامه نوآوری سازمانی

تعداد سوالات:17
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد

پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2)

تعداد سوالات:64
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستيد

تعداد سوالات:25
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد

پرسشنامه چابکی سازمان

تعداد سوالات:29
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد

 

شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

تحقیق کلاسی
مناسب برای رشته: مدیریت و آی تی
عنوان: شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:21

 

بخشی از مطالب👇👇👇

مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:28

 

بخشی از مطالب👇👇👇

رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

بخشی از مطالب👇👇👇