اولویت بندی موانع و معضلات بافت های فرسوده با رویکرد بازآفرینی اجتماعی

پایان نامه مقطع ارشد
مناسب برای رشته: شهرسازی گرایش برنامه¬ریزی شهری
عنوان:
اولویت¬بندی موانع و معضلات بافت¬های فرسوده با رویکرد بازآفرینی اجتماعی
(محله مورد مطالعه: محله عامری)
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:195

بخشی از سرفصل مطالب👇👇👇

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسئله

1-2- اهداف تحقیق

1-3- سوالات تحقیق

1-4- فرضیات تحقیق

1-5- روش تحقیق

1-6- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)

1-7- ابزار گردآوری اطلاعات

فصل دوم: مبانی نظری و مرور تجربیات

2-1- تعاریف و مفاهیم پایه

2-2- مبانی نظری

2-2-1- بازآفرینی

2-2-2- فرهنگ ابزاری در بازآفرینی (بازآفرینی فرهنگ­محور)

2-2-3- مباحث زیست­محیطی و کالبدی در «بازآفرینی»

2-2-4- صنعت­زدایی فرصتی برای بازآفرینی شهری

2-2-5- خدماتی شدن، تجدید ساختار کارکردی و بازآفرینی شهر ی

2-2-6- توسعه از درون، بازآفرینی و Brownfield

2-2-7- نگرش مشارکتی و تعاملی شرط اساسی «بازآفرینی»

2-2-8- بازآفرینی اجتماعی

2-3- مرور تجربیات

و…..