مطالعه تخریب فتوکاتالیزوری حشره کش دلتامترین بانانوذرات TiO2 دوپ شده با فلزات

پروپوزال
مناسب برای رشته:محیط زیست
عنوان:مطالعه تخریب فتوکاتالیزوری حشره کش دلتامترین بانانوذرات TiO2 دوپ شده با فلزات
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:7

مبانی نظری خلاقیت

موضوع: خلاقیت
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 23

بررسی شیوه های فرزندپروری مادران با ابعاد شخصیت آن ها

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:بررسی شیوه های فرزندپروری مادران با ابعاد شخصیت آن ها
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:10

مقایسه دو نرم افزار داده کاوی Weka و oracle

تحقیق کلاسی درس داده کاوی
مناسب برای رشته: مهندسی نرم افزار
عنوان: مقایسه دو نرم افزار داده کاوی Weka و oracle
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:17

بررسی رابطه بین پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال رشته احسابداری
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:حسابداری
عنوان:بررسی رابطه بین پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان

پروپوزال رشته مدیریت
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:مدیریت
عنوان:ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:25

 

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب آوری

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب¬آوری
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:6

بخشی از مطالب👇👇👇

رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

بخشی از مطالب👇👇👇

نقش ابعادارتباطی معلم _دانش آموز در کمرویی و اضطراب مدرسه دانش آموزان

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان:نقش ابعادارتباطی معلم _دانش آموز در کمرویی و اضطراب مدرسه دانش آموزان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:9

بخشی از مطالب👇👇👇

نقش وضعیت تأهل در باور به دنیای عادلانه و سبک های تصمیم گیری

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان:نقش وضعیت تأهل در باور به دنیای عادلانه و سبک¬های تصمیم گیری
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

بخشی از مطالب👇👇👇