تحقیق کلاسی رشته مدیریت

تحقیق کلاسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: اخلاق سازماني
نوع فایل: word و pdf
فهرست مطالب: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:28

 

بخشی از مطالب👇👇👇

مقاله

مقاله
عنوان: عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای خدماتی
مناسب برای رشته : مدیریت (تمامی گرایش ها)
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:19

 

بخشی از مطالب👇👇👇

پروپوزال روش تحقیق رشته مدیریت

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:12

بخشی از مطالب👇👇👇