تعداد سوالات:18 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf

خرید

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 تعداد سوالات:24 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf منبع: دارد

خرید

تعداد سوالات:17 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf منبع: دارد

خرید

تعداد سوالات:64 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf منبع: دارد

خرید

تعداد سوالات:25 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf منبع: دارد

خرید

تعداد سوالات:29 روایی و پایایی : دارد نوع فایل: word و pdf منبع: دارد  

خرید

کیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزان رضایت از این وضع. سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در…

خرید

اطلاعات پرسشنامه : نام نویسنده:ریجیو توضیحات: پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که توسط ریجیو(1989) ساخته شد یک ابزار 90 ماده است که به عنوان یک خودگزارش کوتاه اما جامع برای ارزیابی مهارتهای…

خرید

 این پرسشنامه برای سنجش تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مشتریان تهیه شده است. تعداد سؤالات: 22 سؤال مدل مورد استفاده : نظریات ریور (2004) تعداد مولفه ها :…

خرید