پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته:روانشناسی عنوان:مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی نوع فایل: word و pdf منبع: دارد…

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته:روانشناسی عنوان:اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب¬آوری نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:6 بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته:روانشناسی عنوان:رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:8 بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته:مدیریت عنوان:تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرده فروشی با بررسی عامل میانجی تبلیغات دهانی نوع فایل: word و pdf…

خرید

پروپوزال مناسب برای رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان: رابطه بین پزشک و بیمار در فقه و حقوق در باب رعایت حریم خصوصی نوع فایل: word و pdf منبع:…

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته: روانشناسی عنوان:اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:10   بخشی از مطالب👇👇👇

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته: روانشناسی عنوان:نقش ابعادارتباطی معلم _دانش آموز در کمرویی و اضطراب مدرسه دانش آموزان نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:9 بخشی از…

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته: روانشناسی عنوان:نقش وضعیت تأهل در باور به دنیای عادلانه و سبک¬های تصمیم گیری نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:8 بخشی از…

خرید

پروپوزال روش تحقیق مناسب برای رشته: روانشناسی عنوان:نقش واسطه اي خودشفقت ورزي در رابطه بين معناي زندگي و شادماني نوع فایل: word و pdf منبع: دارد تعداد صفحات:11 بخشی از…

خرید