مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

موضوع: بهزیستی روانشناختی
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 18

مبانی نظری اعتیاد به اینترنت

موضوع: اعتیاد به اینترنت
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 19

مبانی نظری عملکرد اجتماعی

موضوع: عملکرد اجتماعی
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 6

ارتباط خوش بینی با سلامت جسم و روان

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:ارتباط خوش بینی با سلامت جسم و روان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:7

رابطه ی هوش هیجانی و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:رابطه ی هوش هیجانی و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:10

مبانی نظری تغذیه سالم

موضوع: تغذیه سالم
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 19

مقایسه درک اجتماعی و ابعاد آن(مبتنی بر نظریه ذهن) و خودادراکی و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوایی

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:مقایسه درک اجتماعی و ابعاد آن(مبتنی بر نظریه ذهن) و خودادراکی و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون اختلال شنوایی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:9

تأثیر نقاشی درمانی(نقاشی آزاد) بر کاهش اختلال های رفتاری کودکان ناشنوا

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:تأثیر نقاشی درمانی(نقاشی آزاد) بر کاهش اختلال¬های رفتاری کودکان ناشنوا
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

پایان نامه مقطع کارشناسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:50

پاورپوینت نظریه شخصیت آبراهام مازلو

پاورپوینت
عنوان: نظریه شخصیت مازلو
مناسب برای رشته: روانشناسی
نوع فایل: pptx
تعداد اسلاید: 14