مبانی نظری مکانیابی سلسله مراتبی

مبانی نظری مکانیابی سلسله مراتبی
موضوع: مکانیابی سلسله مراتبی
مناسب برای رشته : مهندسی صنایع
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 8

سیر تکون اندیشه حاکمیت سیاسی پیامبر (ص) در مدینه با تاکید بر نزول آیات مدنی قرآن

پایان نامه مقطع ارشد
مناسب برای رشته: الهیات
عنوان: سیر تکون اندیشه حاکمیت سیاسی پیامبر ص در مدینه با تاکید بر نزول آیات مدنی قرآن
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:99

بررسی شیوه‌های تاریخ‌نگاری و ارزش ادبی در تاریخ بیهقی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مناسب برای رشته: ادبیات
عنوان: بررسی شیوه‌های تاریخ‌نگاری و ارزش ادبی در تاریخ بیهقی
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:158

نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي

مناسب برای رشته:مدیریت یا اقتصاد
عنوان: نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي
نوع فایل: word و pdf
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحات:23

فهرست مطالب👇👇👇