ارتباط میان سیاست تقسیم سود و راهبری شرکتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال رشته مدیریت مالی
مناسب برای رشته: مدیریت مالی
عنوان:ارتباط میان سیاست تقسیم سود و راهبری شرکتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:14

مبانی نظری مکانیابی سلسله مراتبی

مبانی نظری مکانیابی سلسله مراتبی
موضوع: مکانیابی سلسله مراتبی
مناسب برای رشته : مهندسی صنایع
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 8

ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان

پروپوزال رشته مدیریت
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:مدیریت
عنوان:ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:25

 

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب آوری

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تاب¬آوری
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:6

بخشی از مطالب👇👇👇

رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:رابطه بین شادکامی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

بخشی از مطالب👇👇👇

تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرده فروشی با بررسی عامل میانجی تبلیغات دهانی

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:مدیریت
عنوان:تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرده فروشی با بررسی عامل میانجی تبلیغات دهانی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:10

بخشی از مطالب👇👇👇

اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان:اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:10

 

بخشی از مطالب👇👇👇

نقش ابعادارتباطی معلم _دانش آموز در کمرویی و اضطراب مدرسه دانش آموزان

پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته: روانشناسی
عنوان:نقش ابعادارتباطی معلم _دانش آموز در کمرویی و اضطراب مدرسه دانش آموزان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:9

بخشی از مطالب👇👇👇

اخلاق سازماني

تحقیق کلاسی
مناسب برای رشته: مدیریت
عنوان: اخلاق سازماني
نوع فایل: word و pdf
فهرست مطالب: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:28

 

بخشی از مطالب👇👇👇

عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای خدماتی

مقاله
عنوان: عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای خدماتی
مناسب برای رشته : مدیریت (تمامی گرایش ها)
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:19

 

بخشی از مطالب👇👇👇