بررسی رابطه هدف در زندگی و خلاقیت با جهت گیری برنامه درسی در دانش آموزان مقطع متوسطه

پروپوزال روش تحقیق رشته علوم تربیتی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:علوم تربیتی
عنوان:بررسی رابطه هدف در زندگی و خلاقیت با جهت گیری برنامه درسی در دانش آموزان مقطع متوسطه
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:14

مطالعه تخریب فتوکاتالیزوری حشره کش دلتامترین بانانوذرات TiO2 دوپ شده با فلزات

پروپوزال
مناسب برای رشته:محیط زیست
عنوان:مطالعه تخریب فتوکاتالیزوری حشره کش دلتامترین بانانوذرات TiO2 دوپ شده با فلزات
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:7

مبانی نظری خلاقیت

موضوع: خلاقیت
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 23

اثربخشی آموزشی جهت یابی جغرافیایی به شیوه ی فعال بر یادگیری و یاددهی دانش آموزان با اختلال جهت یابی

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:ااثربخشی آموزشی جهت یابی جغرافیایی به شیوه ی فعال بر یادگیری و یاددهی دانش آموزان با اختلال جهت یابی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:6

بررسی شیوه های فرزندپروری مادران با ابعاد شخصیت آن ها

پروپوزال رشته روانشناسی
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:روانشناسی
عنوان:بررسی شیوه های فرزندپروری مادران با ابعاد شخصیت آن ها
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:10

مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

مبانی نظری
موضوع: اقتصاد مقاومتی
مناسب برای رشته : روانشناسی
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات: 56

مقایسه دو نرم افزار داده کاوی Weka و oracle

تحقیق کلاسی درس داده کاوی
مناسب برای رشته: مهندسی نرم افزار
عنوان: مقایسه دو نرم افزار داده کاوی Weka و oracle
نوع فایل: word و pdf
فهرست: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات:17

بررسی رابطه بین پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال رشته احسابداری
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:حسابداری
عنوان:بررسی رابطه بین پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:8

ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان

پروپوزال رشته مدیریت
پروپوزال روش تحقیق
مناسب برای رشته:مدیریت
عنوان:ارتباط میان خلاقیت مدیران با نوآوری و چابکی سازمان
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:25

 

بررسی نقش اقلیت های دینی در نهضت امام خمینی و دفاع مقدس

پروپوزال
مناسب برای رشته:اندیشه سیاسی امام خمینی
عنوان:بررسی نقش اقلیت های دینی در نهضت امام خمینی و دفاع مقدس
نوع فایل: word و pdf
منبع: دارد
تعداد صفحات:11

بخشی از مطالب👇👇👇